WAXING & TINTING

-tinting-

Eyelash tint                         $18                                                       Eyebrow tint                      $15                                                             Eyelash & Eyebrow tint    $28

 Hybrid brow tint                $25

 Hybrid lash tint                  $25                                                    

-face-

-combinations-

Eyebrow, lip & chin, eyelash & eyebrow tint   $55

1/2 leg, bikini or underarm                                $42

1/2 leg, bikini & underarm                                 $55

Full leg, bikini or underarm                                $60

Full leg, bikini & underarm                                 $75

 

 

under eye collagen mask  $10

Eyebrow wax                       $20                                                                 Eyebrow, lip or chin wax   $28                                                           

Eyebrow, lip & chin wax     $35                                                     

Lip wax                                  $12                                                                 Chin wax                              $14

Lip & chin wax                      $23       

brow wax & tint                    $30

hybrid brow wax & tint        $38                                                                

 

-henna & lash lift-

 

last lift & lash tint                                                                       $60

designer eyes: lash lift, lash tint, brow wax & brow tint      $85

+ add henna to designer eyes of $10.00 more

hybrid designer eyes package                                                  $95

henna brows                                                                               $30

henna rehab (includes brow wax & shape)                           $45

-body-

1/2 leg wax                          $28

3/4 leg wax                          $38

Full leg wax                          $48

Under arm wax                   $18

1/2 arm wax                        $20

Full arm wax                        $30

Bikini wax                             $18

Extended bikini wax           $25

Brazilian wax                       $60

Maintenance Brazilian       $45

mens waxing

chest                                     $35-$55

back                                      $35-$55